κατώτερος δικαστικός

Μεταφράσεις

κατώτερος δικαστικός

قَاضِيِ الْصُّلُحِ

κατώτερος δικαστικός

úředník se soudní pravomocí

κατώτερος δικαστικός

magistrat

κατώτερος δικαστικός

Verwaltungsbeamter

κατώτερος δικαστικός

magistrate

κατώτερος δικαστικός

magistrado

κατώτερος δικαστικός

rauhantuomari

κατώτερος δικαστικός

magistrat

κατώτερος δικαστικός

sudac nižeg suda

κατώτερος δικαστικός

magistrato

κατώτερος δικαστικός

治安判事

κατώτερος δικαστικός

행정관

κατώτερος δικαστικός

magistraat

κατώτερος δικαστικός

forhørsdommer

κατώτερος δικαστικός

urzędnik mający władzę sędziowską

κατώτερος δικαστικός

magistrado

κατώτερος δικαστικός

мировой судья

κατώτερος δικαστικός

fredsdomare

κατώτερος δικαστικός

ผู้พิพากษา

κατώτερος δικαστικός

sulh hakimi

κατώτερος δικαστικός

quan tòa

κατώτερος δικαστικός

地方法官
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close