καυσαέριο

Μεταφράσεις

καυσαέριο

Abgaseksosavgasfume (kafsa'erio)
ουσιαστικό ουδέτερο
το αέριο από καύση το καυσαέριο από τα αυτοκίνητα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close