καυστήρας

Μεταφράσεις

καυστήρας

boiler燃燒器branderbrænderbrännareгорелкаhořákBrennerצורב燃烧器버너 (kaf'stiras)
ουσιαστικό αρσενικό
συσκευή καύσης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close