καφάσι

Μεταφράσεις

καφάσι

crate상자板条箱cassaقفصcaisse板條箱 (ka'fasi)
ουσιαστικό ουδέτερο
κασόνι καφάσι (με) φρούτα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close