καφετί

Μεταφράσεις

καφετί

coffee, tancafé
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
καφέ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close