καφετί

Μεταφράσεις

καφετί

coffee, tancafé
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
καφέ
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close