κβάντωση

Μεταφράσεις

κβάντωση

quantization

κβάντωση

quantum
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close