κεκλιμένος

Μεταφράσεις

κεκλιμένος

inclined, leaning

κεκλιμένος

incliné, pente
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close