κεκτημένο

Μεταφράσεις

κεκτημένο

acquired
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close