κελαηδάω

Μεταφράσεις

κελαηδάω

(celai'ðao)

κελαηδώ

(celai'ðo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
(για πουλιά) βγάζω ήχο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close