κελαρύζω

Μεταφράσεις

κελαρύζω

babble, gurgle, ripple
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close