κεντάω

Μεταφράσεις

κεντάω

(ken'dao)

κεντώ

(ke'ndo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
διακοσμώ ύφασμα με βελόνα και κλωστή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close