κεντράρω

Μεταφράσεις

κεντράρω

(ce'ndraro)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
βάζω κτ στο κέντρο κεντράρω έναν πίνακα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close