κεντρική μονάδα επεξεργασίας

Μεταφράσεις

κεντρική μονάδα επεξεργασίας

central processing unit
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close