κεντρομόλος

Μεταφράσεις

κεντρομόλος

centripetal, afferent
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close