κενό

Μεταφράσεις

κενό

gap, vacuum, blank, void, vacancyväli, aukko, tyhjä kohta, tyhjyysvide, espace, fosséفارِغ, فَجْوَة, فِرَاغmezera, prázdnotaåbning, mellemrum, tomrumLeere, Leerstelle, Lückeespacio en blanco, hueco, vacíoprazninabuco, spazio vuoto, vuoto空欄, 空虚な感じ, 隙間간격, 공백, 공허감leegte, tussenruimteåpning, tomromluka, próżnia, puste miejscebrecha, espaço vazio, vazioбланк, пустота, разрывgap, tom yta, tomrumความว่างเปล่า, ช่องว่างboşlukcảm giác trống rỗng, chỗ trống空旷, 空白, 缺口
ουσιαστικό ουδέτερο
1. χώρος χωρίς αέρα
σε ειδική συσκευασία συντήρησης
2. χάσμα πηδάω στο κενό
3. έλλειψη (γνώσεων) έχω κενά καλύπτω τα κενά
4. διαθέσιμος χώρος συμπληρώνω τα κενά σε άσκηση
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close