κεραμικό

Μεταφράσεις

κεραμικό


ουσιαστικό ουδέτερο
πήλινο αντικείμενο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close