κερδοσκοπία

Μεταφράσεις

κερδοσκοπία

speculation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close