κερδοσκοπικός

Μεταφράσεις

κερδοσκοπικός

speculative

κερδοσκοπικός

меркантильный
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close