κερδοσκοπώ

Μεταφράσεις

κερδοσκοπώ

speculate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close