κερδοσκόπος

Μεταφράσεις

κερδοσκόπος

spéculateur

κερδοσκόπος

speculator
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close