κερδοφόρος

Μεταφράσεις

κερδοφόρος

lucrative
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close