κεφαλικός φόρος

Μεταφράσεις

κεφαλικός φόρος

poll tax
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close