κηρύττω

Μεταφράσεις

κηρύττω

declare, preach

κηρύττω

prêcher
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close