κιβούρι

Μεταφράσεις

κιβούρι

casket, coffin
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close