κιβώτιο

Μεταφράσεις

κιβώτιο

case (ci'votio)
ουσιαστικό ουδέτερο
μεγάλο κουτί για μεταφορά αντικειμένων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close