κιλοβάτ

Αναζητήσεις σχετικές με κιλοβάτ: βολτ
Μεταφράσεις

κιλοβάτ

kilowattkilowattкиловаттquilowattkilowattキロワットKilowattkilowatt千瓦kilowatt킬로와트千瓦 (cilo'vat)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
μονάδα ισχύος ηλεκτρικού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close