κιλοβάτ

Αναζητήσεις σχετικές με κιλοβάτ: βολτ
Μεταφράσεις

κιλοβάτ

kilowattkilowattKilowattкиловаттkilowattquilowatt千瓦千瓦kilowattキロワット킬로와트kilowatt (cilo'vat)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
μονάδα ισχύος ηλεκτρικού
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close