κιλοβατώρα

Μεταφράσεις

κιλοβατώρα

kilowatt-heure
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close