κιναισθησία

Μεταφράσεις

κιναισθησία

kinesthésie
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close