κινητός

(προωθήθηκε από κινητή)
Μεταφράσεις

κινητός

(cini'tos) αρσενικό

κινητή

(cini'ti) θηλυκό

κινητό

mobile, movablemobile모바일mobileMobilemobileMobileМобиленMobileMobileMobileMobile (cini'to) ουδέτερο
επίθετο
που δεν είναι σταθερός κινητός στόχος
με διαφορετική ημερομηνία κάθε χρόνο
που δεν αποτελείται από ακίνητα
που λειτουργεί και σε εξωτερικό χώρο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close