κινητοποιώ

Αναζητήσεις σχετικές με κινητοποιώ: κινητοποίηση
Μεταφράσεις

κινητοποιώ

mobilize (cinitopi'o)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
θέτω σε ετοιμότητα κινητοποιώ τις αρχές
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close