κινούμαι

Μεταφράσεις

κινούμαι

move, budge, stir, draw

κινούμαι

stěhovat se, táhnout (se)

κινούμαι

bevæge sig, flytte

κινούμαι

bewegen (sich), zeichnen

κινούμαι

mover, moverse, mudarse

κινούμαι

piirtää, siirtyä

κινούμαι

bouger, indiquer

κινούμαι

crtati, seliti se

κινούμαι

avvicinarsi, traslocare

κινούμαι

動く, 描く

κινούμαι

(그림 등을)그리다, 이사하다

κινούμαι

verhuizen, weggaan

κινούμαι

flytte, tegne

κινούμαι

naszkicować, ruszyć się

κινούμαι

rita, röra (sig)

κινούμαι

ย้ายที่อยู่, ออกไปจาก

κινούμαι

çizmek, kımıldanmak

κινούμαι

di chuyển

κινούμαι

移动, 行进
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close