κιόλας

Μεταφράσεις

κιόλας

alreadydéjàgià ('colas)
επίρρημα
ήδη Ήρθες κιόλας;
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close