κλάδος

Μεταφράσεις

κλάδος

branchbranĉobranche ('klaðos)
ουσιαστικό αρσενικό
τομέας Σε ποιον κλάδο σπουδάζεις;
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close