κλάξον

Μεταφράσεις

κλάξον

klaxonbocina ('klakson)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
ο θόρυβος οχημάτων που προειδοποιεί
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close