κλήση για παράνομη στάθμευση

Μεταφράσεις

κλήση για παράνομη στάθμευση

pokuta za nesprávné parkování

κλήση για παράνομη στάθμευση

parkeringsbøde

κλήση για παράνομη στάθμευση

Strafzettel

κλήση για παράνομη στάθμευση

parking ticket

κλήση για παράνομη στάθμευση

ticket del aparcamiento, ticket del estacionamiento

κλήση για παράνομη στάθμευση

pysäköintisakko

κλήση για παράνομη στάθμευση

contravention

κλήση για παράνομη στάθμευση

kazna za nepropisno parkiranje

κλήση για παράνομη στάθμευση

biglietto del parcheggio

κλήση για παράνομη στάθμευση

駐車違反切符

κλήση για παράνομη στάθμευση

주차위반 딱지

κλήση για παράνομη στάθμευση

parkeerbon

κλήση για παράνομη στάθμευση

parkeringsbot

κλήση για παράνομη στάθμευση

mandat za niewłaściwe parkowanie

κλήση για παράνομη στάθμευση

multa de estacionamento

κλήση για παράνομη στάθμευση

штрафной талон

κλήση για παράνομη στάθμευση

parkeringsböter

κλήση για παράνομη στάθμευση

ใบสั่ง

κλήση για παράνομη στάθμευση

otopark bileti

κλήση για παράνομη στάθμευση

vé phạt đỗ xe

κλήση για παράνομη στάθμευση

违规停车罚单
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close