κλήση συναγερμού

Μεταφράσεις

κλήση συναγερμού

buzení telefonem

κλήση συναγερμού

alarmopkald

κλήση συναγερμού

Weckruf

κλήση συναγερμού

alarm call, wake-up call

κλήση συναγερμού

llamada de aviso, llamada despertador

κλήση συναγερμού

hälytys

κλήση συναγερμού

réveil

κλήση συναγερμού

buđenje

κλήση συναγερμού

chiamata di sveglia

κλήση συναγερμού

モーニングコール

κλήση συναγερμού

비상 신호

κλήση συναγερμού

wekdienst

κλήση συναγερμού

automatisk vekkeanrop

κλήση συναγερμού

budzenie telefoniczne

κλήση συναγερμού

serviço de chamada, serviço de despertar

κλήση συναγερμού

сигнал побудки

κλήση συναγερμού

larmsignal

κλήση συναγερμού

การโทรปลุก

κλήση συναγερμού

uyarı çağrısı

κλήση συναγερμού

cuộc gọi báo thức

κλήση συναγερμού

唤醒电话
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close