κλίκα

Μεταφράσεις

κλίκα

cliqueKlike集團集团도당cliqueزمرةKlikakliek ('klika)
ουσιαστικό θηλυκό
ομάδα ανθρώπων με ίδια συμφέροντα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close