κλίμακα

Μεταφράσεις

κλίμακα

scaleéchelle, gammeميزانměřítkomålestokSchuppeescala, escamasuomuljuskascala尺度눈금schaalflisłuskaescalaчешуяfjällมาตราส่วนpulmức độ刻度скала ('klimaka)
ουσιαστικό θηλυκό
1. υποδιαίρεση μέτρησης η κλίμακα Ρίχτερ
2. αναλογία μεγεθών σχέδιο σε κλίμακα 1/10
3. μουσική οι νότες οι νότες μιας κλίμακας
4. έκταση σε μεγάλη κλίμακα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close