κλίση

Μεταφράσεις

κλίση

declension, slope, batter, aptitude, inclination, conjugationconjugaison, déclinaisonتَصْرِيفčasováníbøjningKonjugationconjugación, pendientetaivutuskonjugacijaconiugazione語形変化동사의 활용vervoegingbøyningkoniugacjaconjugaçãoспряжение, склонениеkonjugationการรวมกันbirleşmesự chia động từ(动词的)词形变化склон ('klisi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. το να βρίσκεται κν πλάγια η κλίση ενός δέντρου
2. το ταλέντο έχω κλίση στη ζωγραφική
3. γραμματική σχηματισμός τύπων λέξης η κλίση των ρημάτων η κλίση των ονομάτων
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close