κλαμένος

(προωθήθηκε από κλαμένη)
Μεταφράσεις

κλαμένος

(kla'menos) αρσενικό

κλαμένη

(kla'meni) θηλυκό

κλαμένο

(kla'meno) ουδέτερο
επίθετο
που φαίνεται ότι έχει κλάψει
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close