κλαρίνο

Μεταφράσεις

κλαρίνο

Klarinetteclarinetclarinetteclarinetto (kla'rino)
ουσιαστικό ουδέτερο
μουσικό πνευστό όργανο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close