κλασματικός

Μεταφράσεις

κλασματικός

fractional

κλασματικός

fractionnaire
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close