κλασματοποιώ

Μεταφράσεις

κλασματοποιώ

fractionate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close