κλείδωση

Μεταφράσεις

κλείδωση

joint ('kliðosi)
ουσιαστικό θηλυκό
η άρθρωση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close