κλειδαριά

Μεταφράσεις

κλειδαριά

lockserrure, verrouзамокقِفْلٌzámeklåsSchlosscerradura, bloqueolukkobravaserratura자물쇠slotlåszamekfechaduralåsกุญแจkilitkhóa cửa (kliðar'ja)
ουσιαστικό θηλυκό
μηχανισμός ασφάλισης πόρτας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close