κλειστοφοβία

Μεταφράσεις

κλειστοφοβία

claustrophobia
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close