κλειστοφοβικός

Μεταφράσεις

κλειστοφοβικός

klaustrofobní

κλειστοφοβικός

klaustrofobisk

κλειστοφοβικός

klaustrophobisch

κλειστοφοβικός

claustrophobic

κλειστοφοβικός

claustrofóbico

κλειστοφοβικός

klaustrofobinen

κλειστοφοβικός

claustrophobe

κλειστοφοβικός

klaustrofobičan

κλειστοφοβικός

claustrofobico

κλειστοφοβικός

閉所恐怖症の

κλειστοφοβικός

밀실 공포증의

κλειστοφοβικός

claustrofobisch

κλειστοφοβικός

klaustrofobisk

κλειστοφοβικός

klaustrofobiczny

κλειστοφοβικός

claustrofóbico

κλειστοφοβικός

klaustrofobisk

κλειστοφοβικός

การกลัวที่อยู่ในที่แคบ

κλειστοφοβικός

kapalı yer korkusu olan

κλειστοφοβικός

sợ không gian hẹp

κλειστοφοβικός

幽闭恐怖症的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close