κλεμμένος

Μεταφράσεις

κλεμμένος

stolen
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close