κλεπτοκρατία

Μεταφράσεις

κλεπτοκρατία

cleptocracia

κλεπτοκρατία

kleptocratie
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close