κλεπτομανής

Μεταφράσεις

κλεπτομανής

cleptomane
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close